تور یکروزه آبگرم و گل داوودی محلات 5 آبان | 1396/10/29

اقامت

روز محل توضیح

پذیرایی

روز صبحانه ناهار میان وعده - عصرانه شام
مکان توسط مکان توسط مکان توسط مکان توسط


توضیحات مهم

شرایط و مقررات

700,000 ریال
صبحانه-ناهار -پذیرایی-سرویس توریستی-راهنما-بیمه

1 روزه | 1396/10/29
جاذبه های گردشگری ایران

اطلاعات حرکت
محل حرکت : محل آژانس
زمان حرکت : 1396/10/29 - ساعت 7
وسیله نقلیه : سرویس اتوبوس در اختیار
وسایل ضروری
وسایل پیشنهادی

نکات مهم